* Jag är myndig och vill i fortsättningen få en påminnelse när besiktningen är aktuell, och också annan nyttig information samt erbjudanden rörande besiktning och bilism.

 

Bästa företagskund, vi skickar en kallelse till besiktningen per e-post åt alla företagskunder. Vänligen fyll i en e-postadress i detta fält, så blir du påmind om besiktningen!

* Jag är myndig och vill i fortsättningen få en påminnelse när besiktningen är aktuell, och också annan nyttig information samt erbjudanden rörande besiktning och bilism.